Particulieren

Als particulier komt u natuurlijk liever niet in aanraking met juridische vragen of problemen. Helaas ontkomt u hier niet altijd aan. U krijgt bijvoorbeeld een conflict met uw werkgever. Op enig moment kan het gebeuren dat u juridische bijstand nodig heeft.

In zo’n situatie waarin u zelf over onvoldoende juridische kennis beschikt, zoekt u een partij waarop u vertrouwt om uw belangen optimaal te behartigen, zonder dat u de grip verliest. Een praktische vakman die persoonlijk betrokken is, objectief kan beoordelen en doet wat nodig is. RAAK! is die partij.

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden, arbeidsconflict, ontslagzaken, ontbinding, ziekte, re-integratie, afvloeiing, outplacement, overgang van onderneming, detachering e.d..

Geschillen

Nakoming van overeenkomsten, incasso, aansprakelijkheid en schadevergoeding. Gerechtelijke procedures bij kantonrechter, rechtbank of gerechtshof.